El campanaret El campanaret

El campanaret

Altres gèneres , 1987

Destino

El tema central segueix sent la vida en el camp. Com en obres anteriors, està constituït per diversos articles. La descripció del poble de ficció, Torrentbò, coincideix amb Llofriu.