Primers viatges

Primers viatges

Viatges , 1957

Selecta

En aquesta obra queden ja plasmades les característiques més importants de l'estil de Pla: la senzillesa, la ironia i la claredat. Segons Gabriel Ferrater, «és l'únic prosador, l'únic prosador de qualitat, que és veritablement prosador, que no deriva de la poesia cap manera i que intenta crear una forma artística purament a partir de la prosa».