Relats de mar

Relats de mar

Relats , 1991

Destino

Una crònica verídica narrada per un prosista rigorós que es projecta a tot arreu: en el paisatge i en els personatges que l’habiten. És el retrat de la vida dels pescadors de la Costa Brava anterior al boom turístic.