Veure Catalunya (fotografies de Christian Sarramon)

Veure Catalunya (fotografies de Christian Sarramon) / Ver Cataluña (fotografías de Christian Sarramon)

Viagens , 1979

Destino