Introducció a la història del cinema (1895-1927)

Introducció a la història del cinema (1895-1927)

No ficción , 1967

Bruguera