Joan Ferraté i Soler

Joan Ferraté i Soler

Llegir Ausiàs March

Llegir Ausiàs March

No ficció , 1992

Ed. Quaderns Crema

Aquest comentari a les dotze primeres poesies d'Ausiàs March, cenyit al contorn del text de cadascuna i que pretén aclarir-ne el sentit en benefici tant del lector general com de l'especialista, és al mateix temps la primera aplicació detallada d'una proposta de lectura de tota l'obra del poeta de Gandia que ja des d'ara se'ns revela com una de les més innovadores i fecundes que se n'hagin fet en el curs d'aquest segle.