Joan Ferraté i Soler

Joan Ferraté i Soler

Papers sobre Carles Riba

Papers sobre Carles Riba

No ficció , 1993

Ed. Quaderns Crema

Poc temps després de la publicació, el 1955, de Carles Riba, avui el mateix Riba va poder escriure a Joan Ferraté que els escriptors amics seus que havien llegit el llibre n'havien «tingut una mena d'estupor». Una estupefacció semblant degué paralitzar els crítics d'aleshores, que no es van arriscar a dir-ne mai res, fora d'Arthur Terry, qui, des de Belfast, va emetre un judici taxatiu: «és un llibre», deia, «essencial, no solament per als lectors del gran poeta català, sinó encara per a tots els qui cerquin la raó d'ésser de la poesia moderna». Completen aquesta segona edició d'una obra seminal en el pensament de Ferraté tres articles més, ja publicats els anys 1966, 1969 i 1989, respectivament, i dos Apèndixs on destaca la reproducció íntegra d'una polèmica memorable amb Joan Fuster al voltant de Salvador Espriu, que l'any 1968 es va estendre a les pàgines de Serra d'Or al llarg de quatre articles i que aquí en comprèn un de cinquè inèdit fins ara.