El Porxo de les Mirades

El Porxo de les Mirades

Poesia , 1983

Proa

Obra que es considera l'antecedent poètic natural d'El jardí dels set crepuscles.