TRADUCCIONES TRADUCCIONES

TRADUCCIONES

Altres gèneres

Camino de Belén de Norah Lofts (1973).

Traducciones al catalán:

Tendra és la nit de Scott Fitzgerald (1968)

Salomé de Oscar Wilde (1977)

Hamlet de William Shakespeare (1980).