Recepció de manuscrits

Des de 2018 l’Agència no accepta manuscrits ni propostes de representació. Gràcies.