Gonzalo Torrente Ballester

Gonzalo Torrente Ballester

Historias de humor para eruditos

Historias de humor para eruditos

Short stories and novellas , 1995

Planeta