La caiguda de l'Imperi sodomita i altres històries herètiques

La caiguda de l'Imperi sodomita i altres històries herètiques

Short stories and novellas , 1976

Edicions 62